สวัสดีตอนบ่าย :
ฝาก / ถอน เงินสด
แจ้งฝากเงิน (กรุณาเลือกช่องทางการฝากเงินของท่าน)
** กดเลือกบัญชีที่ท่านต้องการฝากเงินและรอสักครู่เพื่อรับ เลขบัญชีทาง sms หากไม่มี sms เข้าตามเบอร์ที่ท่านสมัครมาให้ติดต่อ Call Center 093-194-5460,093-194-5461
 • ธนาคารกสิกรไทย
  ลิ้งธนาคาร        วิธีฝากเงิน
  X
  ปิดปรับปรุงตามช่วงเวลา
  ปรับปรุงทุกวัน 00:00:00 - 03:00:00
  ฝากขั้นต่ำ 1 บาท
  ค่าธรรมเนียม 0 บาท
  ** เข้าสู่ระบบเพื่อขอเลขบัญชีและแจ้งโอนเงินผ่านระบบ
 • ธนาคารกรุงไทย
  ลิ้งธนาคาร        วิธีฝากเงิน
  X
  ปิดปรับปรุงตามช่วงเวลา
  อาทิตย์ - พฤหัสบดี 02:00:00 - 03:00:00
  ศุกร์ 02:26:00 - 03:00:00
  เสาร์ - อาทิตย์ 01:00:00 - 03:00:00
  ฝากขั้นต่ำ 1 บาท
  ค่าธรรมเนียม 0 บาท
  ** เข้าสู่ระบบเพื่อขอเลขบัญชีและแจ้งโอนเงินผ่านระบบ
 • ธนาคารไทยพาณิขย์
  ลิ้งธนาคาร        วิธีฝากเงิน
  X
  ปิดปรับปรุงตามช่วงเวลา
  อาทิตย์ 00:00:00 - 04:00:00
  จันทร์ 00:00:00 - 02:00:00
  อังคาร 00:00:00 - 00:30:00
  พุธ 00:00:00 - 05:00:00
  พฤหัสบดี 03:00:00 - 04:30:00
  ศุกร์ - เสาร์ 00:00:00 - 00:30:00
  ฝากขั้นต่ำ 1 บาท
  ค่าธรรมเนียม 0 บาท
  ** เข้าสู่ระบบเพื่อขอเลขบัญชีและแจ้งโอนเงินผ่านระบบ
 • ธนาคารกรุงเทพ
  ลิ้งธนาคาร        วิธีฝากเงิน
  X
  ปิดปรับปรุงตามช่วงเวลา
  จันทร์ 04:00:00 - 05:00:00
  พุธ 03:00:00 - 04:00:00
  ศุกร์ 03:19:00 - 06:00:00
  ฝากขั้นต่ำ 1 บาท
  ค่าธรรมเนียม 0 บาท
  ** เข้าสู่ระบบเพื่อขอเลขบัญชีและแจ้งโอนเงินผ่านระบบ
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
  ลิ้งธนาคาร        วิธีฝากเงิน
  X
  ปิดปรับปรุงตามช่วงเวลา
  ไม่ปิดปรับปรุง
  ฝากขั้นต่ำ 1 บาท
  ค่าธรรมเนียม 0 บาท
  ** เข้าสู่ระบบเพื่อขอเลขบัญชีและแจ้งโอนเงินผ่านระบบ
 • ธนาคารทหารไทย
  ลิ้งธนาคาร        วิธีฝากเงิน
  X
  ปิดปรับปรุงตามช่วงเวลา
  ไม่ปิดปรับปรุง
  ฝากขั้นต่ำ 1 บาท
  ค่าธรรมเนียม 0 บาท
  ** เข้าสู่ระบบเพื่อขอเลขบัญชีและแจ้งโอนเงินผ่านระบบ
 • ธนาคารธนชาต
  ลิ้งธนาคาร        วิธีฝากเงิน
  X
  ปิดปรับปรุงตามช่วงเวลา
  อาทิตย์ - อาทิตย์ 00:00:00 - 00:00:00
  ฝากขั้นต่ำ 1 บาท
  ค่าธรรมเนียม 0 บาท
  ** เข้าสู่ระบบเพื่อขอเลขบัญชีและแจ้งโอนเงินผ่านระบบ
 • ธนาคารออมสิน
  ลิ้งธนาคาร        วิธีฝากเงิน
  X
  ปิดปรับปรุงตามช่วงเวลา
  ไม่ปิดปรับปรุง
  ฝากขั้นต่ำ 1 บาท
  ค่าธรรมเนียม 0 บาท
  ** เข้าสู่ระบบเพื่อขอเลขบัญชีและแจ้งโอนเงินผ่านระบบ
 • ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์
  ลิ้งธนาคาร        วิธีฝากเงิน
  X
  ปิดปรับปรุงตามช่วงเวลา
  ไม่ปิดปรับปรุง
  ฝากขั้นต่ำ 1 บาท
  ค่าธรรมเนียม 0 บาท
  ** เข้าสู่ระบบเพื่อขอเลขบัญชีและแจ้งโอนเงินผ่านระบบ
 • ธนาคารซีไอเอ็มบี
  ลิ้งธนาคาร        วิธีฝากเงิน
  X
  ปิดปรับปรุงตามช่วงเวลา
  ไม่ปิดปรับปรุง
  ฝากขั้นต่ำ 1 บาท
  ค่าธรรมเนียม 0 บาท
  ** เข้าสู่ระบบเพื่อขอเลขบัญชีและแจ้งโอนเงินผ่านระบบ
 • ธนาคารยูโอบี
  ลิ้งธนาคาร        วิธีฝากเงิน
  X
  ปิดปรับปรุงตามช่วงเวลา
  ไม่ปิดปรับปรุง
  ฝากขั้นต่ำ 1 บาท
  ค่าธรรมเนียม 0 บาท
  ** เข้าสู่ระบบเพื่อขอเลขบัญชีและแจ้งโอนเงินผ่านระบบ